Buradasınız

DUYURU!!! Vergi Dairesi Veznelerimiz 29 Eylül Cumartesi günü de açık bulundurulacaktır.

DUYURU!!! Vergi Dairesi Veznelerimiz 29 Eylül Cumartesi günü de açık bulundurulacaktır.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılandırılan borçların,  kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü ayın son günü 30 Eylül 2018 olduğu halde bu günün tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 1 Ekim 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar ödemede bulunmaları şarttır. 

Diğer taraftan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kapsamında yapılandırılan borçların onuncu ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların sekizinci taksitinin ödeme süreleri 1 Ekim 2018 Pazartesi günü sona ermektedir. 

Bu nedenle, mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 19:00' a, 29 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 17:00' e ve 1 Ekim 2018 Pazartesi günü ise saat 21:00' a kadar vergi dairesi veznelerimiz açık bulundurulacaktır.